O firmie
Firma nasza działa od 1994 roku. Od początku zajmujemy się wytwarzaniem drewnianej stolarki otworowej.
W początkowych latach sprzedawaliśmy nasze produkty głównie na eksport do krajów Europy Zachodniej. Wiązało się to z podporządkowaniem się rygorystycznym normom obowiązującym w tych krajach oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych metod produkcji przy użyciu polskiego drewna. Działania nasze zostały docenione.
Mazur Kolor Mazur Kolor Mazur Kolor Mazur Kolor Mazur Kolor Mazur Kolor

W 2010 roku nasza firma otrzymała wyróżnienie w konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.

Dzięki kontaktom nawiązanym na Targach w Lipsku, Berlinie, Stuttgardzie, S. Hertogenbosch czy w Brukseli wykonujemy stolarkę m.in. na rynek niemiecki i belgijski i to w tak eksponowanych miejscach jak np. kamienica na Grand Place w Brukseli.

Nie zaniedbujemy również rynku krajowego i to nie tylko tego dotyczącego odtworzenia stolarki zabytkowej, ale również budownictwa nowoczesnego wymagającego podnoszenia bezpieczeństwa, ochrony przeciwsłonecznej czy przeciwdżwiękowej.

Dzięki temu, że firma zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych pracowników jesteśmy w stanie wykonać każde okno lub drzwi w zależności od potrzeb.

Ponadto wykonujemy również renowację okien i drzwi i to w tak wyjątkowych miejscach historycznych jak Pałac Branickich w Białymstoku, Kasyno Oficerskie w Krakowie czy Willa Zieglera w Łodzi (patrz RENOWACJE).
Przeprowadzamy renowację wyrobów stolarskich, powłok malarskich oraz renowację witraży we współpracy z doświadczonymi witrażowcami.

Zrealizowaliśmy na terenie Polski wiele zamówień w zakresie odtworzenia i wymiany stolarki okiennej w obiektach zabytkowych.
Odtwarzaliśmy stolarkę okienną m. in. do pałaców, zabytkowych kamienic oraz innych budynków znajdujących się pod nadzorem Konserwatora Zabytków.
Oto kilka przykładów
 1. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, przy pl. Wolnica 1,
 2. Akademia Medyczna w Białymstoku, (dawny Pałac Branickich), przy ul. Kilińskiego 1,
 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Ottona Lipkowskiego nr 15 (dawny Pałac Sapiehów), przy ul. Zakroczymskiej 6,
 4. budynek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie (dawna Resursa Obywatelska), przy ul. Krakowskie Przedmieście 64,
 5. Hotel Le Regina w Warszawie, przy ul. Kościelnej 12,
 6. Sąd Apelacyjny w Katowicach, przy ul. Korfantego 117/119,
 7. Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 21,
 8. Urząd Miasta Krakowa w Krakowie, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4,
 9. Budynek Papieskiej Akademii Teologicznej (dawny Pałac Sanguszków), przy ul. Franciszkańskiej 1 / Bracka 17 w Krakowie.
  i inne – patrz REALIZACJE.
Wszystkie powyższe zamówienia zostały zrealizowane bez zastrzeżeń oraz zgodnie ze sztuką konserwatorską, co potwierdzone zostało rekomendacjami od Inwestorów (patrz REKOMENDACJE).

Dysponujemy dużym potencjałem technicznym, mianowicie;
Zakład produkcyjny o dużej powierzchni użytkowej znajduje się na działce o powierzchni 3,6 ha.
Posiadamy własną suszarnię drewna, kuźnię oraz wiaty służące do sezonowania tarcicy.
Do wykonania powłok malarskich posiadamy wanny do impregnacji zanurzeniowej oraz agregaty do nanoszenia farby metodą hydrodynamiczną.
Ekologiczna malarnia wyposażona jest w ścianę odciągową lakierniczą z filtrem.

Posiadamy Aprobatę Techniczną ITB, atest higieniczny PZH oraz świadectwo badań wykonane przez Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Metalplast KARO Złotów.
Jakość wszystkich stosowanych przez nas materiałów odpowiada wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Ponadto wszystkie wyroby i materiały dostarczone posiadają atesty, aprobaty i certyfikaty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Łącznie z wyrobami najwyższej jakości oferujemy własny serwis i transport.
Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze na mozliwie bezpośredni , osobisty kontakt naszych doradców.
Gwarantujemy konkretne doradztwo dotyczące odpowiedniego doboru okien i drzwi do Państwa domu.
All Rights Reserved(c) 2010 Mazur Kolor
Created by SEM & substancja.pl
MAZUR KOLOR
Zakład Produkcyjny 12-120 Dźwierzuty