Rekomendacje
Mazur Kolor Mazur Kolor Mazur Kolor
 1. Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/3 w Krakowie,
 2. Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie, ul. Jagiellońska 8,
 3. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie, ul. Basztowa 20,
 4. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – kamienice przy ul. Dzianej 8,9/10,11,
 5. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, k/Ciechanowa (dawny Zameczek Krasińskich), ul. Krasińskiego 9,
 6. Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie, ul. Puławska 97,
 7. budynki mieszkalne należące do Zakładu Lokali I Budynków Komunalnych w Olsztynie
 8. Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12,
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – Wydz. Technologii I Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, ul. Pułaskiego 10 Szczecin,
 10. Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26,
 11. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, ul. Krakowska 2,
 12. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Jezuicka 4,
 13. Muzeum Etnograficzne w Krakowie, pl. Wolnica 1,
 14. Klub Garnizonowy (Kasyno Oficerskie) w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 1,
 15. Instytut Archeologii I Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, al. Solidarności 105,
 16. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Krakowie, ul. Senatorska 1,
 17. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Ottona Lipkowskiego nr 15 (dawny Pałac Sapiehów) w Warszawie, ul. Zakroczymska 6,
 18. lokal użytkowy przy ul. Ordynackiej 11 w Warszawie,
 19. budynki mieszkalne należące do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
 20. Papieska Akademia Teologiczna – dawny Pałac Sanguszków w Krakowie, ul. Franciszkańska1 / Bracka 17,
 21. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" – dawna Resursa Obywatelska w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64,
 22. Akademia Medyczna w Białymstoku (dawny Pałac Branickich), ul. Jana Kilińskiego 1,
 23. Kamienica pod Zegarem w Warszawie, ul. Cłodna 20,
 24. Przychodnia Gdańska w Bydgoszczy, ul. Gdańska 88-90,
 25. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - “Stara Plebania” we Wrocławiu, pl. Nankiera 17,
 26. budynek mieszkalny w Warszawie przy ul. Próżnej 12,
 27. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczytnie, ul. M. C. Skłodowskiej 2,
 28. Sala Gimnastyczna Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie, ul. Barczewskiego 2a,
 29. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Zoologii we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 21,
 30. Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. Korfantego 117/119,
 31. Pałac w Drulitach k/ Elbląga,
 32. hotel Le Regina w Warszawie, ul. Kościelna 12,
 33. Zespół pałacowy w Chrcynnie k/Nasielska,
 34. Pałac w Suchej k/Białobrzegów,
 35. Kamienice w Torgau Niemcy,
 36. Kamienica w Wurzen Niemcy,
 37. Kamienice w Dahlenberg-Gutshof Niemcy,
 38. Kamienice w Borna Niemcy,
 39. Kamienice w Ochsensaal Niemcy
 40. I WIELE INNYCH
All Rights Reserved(c) 2010 Mazur Kolor
Created by SEM & substancja.pl
MAZUR KOLOR
Zakład Produkcyjny 12-120 Dźwierzuty